SverigesEnergi Elskola: Elda lagom!

Mysiga vinterbrasor i all ära - men vedeldning är en av de största källorna till luftföroreningar i Sverige. Minska på utsläppen - elda rätt! SverigesEnergi förklarar hur.

 

Nu är säsongen för mysiga brasor i full gång. Samtidigt är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Ett enkelt sätt att minska utsläppen är att elda på ett sätt som inte ger onödigt höga utsläpp.

Värst i tät bebyggelse

När ved brinner bildas hälsofarliga sotpartiklar och kolväten. Partiklarna kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning ger dålig luftkvalitet.

”Tänd i toppen”

̶ Sättet man eldar på kan ha stor påverkan på hur mycket luftföroreningar som kommer ut ur skorstenen. En viktig sak är att tända i toppen av brasan. Minst luftföroreningar blir det om man dessutom har lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt, säger Ulf Troeng, handläggare på Naturvårdsverket.

Källa: Energimyndigheten